Условия за доставка

Вие сте тук

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 1. Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването) с куриерските фирми ЕКОНТ ЕКСПРЕС и СПИДИ. Златните и среъбрните бижута се доставят само ЕКОНТ ЕКСПРЕС, а всички останали артикули налични на сайта с ЕКОНТ ЕКСПРЕС или СПИДИ. КУРИЕРСКАТА УСЛУГА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ДОСТАВКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
 2. Индивидуалните клиентски поръчки, или такива които не са налични и би следвало тепърва да се произведат или доставят ( брачна халки, колиета с имена и др. такива ) се предават в срок от три до четири седмици, а някои от тях могат да имат по - дълъг период на логистика..
 3. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката.
 4. Поръчки получени до 13.00 на съответния ден се обработват за деня, освен ако не са индивидуални изделия или наличноста е изчерпана. Поръчки след 13.00 се обработват за следващия ден.
 5. Цената на доставката може да калкулирате посредством представените по – долу калкулатори за доставка
  1. Линк към тарифен калкулатор на Спиди.

  2. Линк към тарифен калкулатор Еконт.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин www.somaha.bg и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи :
 • При транспортирането стоката е повредена / това трябва да стане още при получаване от транспротната фирма с протокол  от тях/
 • Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента ;
 • рекламации по гореизброените случаи се извършват в момента на доставката при преглед на стоката.
 1. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока без да посочва причини довели до това решение като удостовери, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача! - изтегли формуляр за рекламация
 2. Извън изброените случаи, клиентът има право да откаже да получи стоката след преглед като заплати извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 3. При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните (ако има такива), теглото на изделието и цената му.
 4. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на пръстен или гривна.​

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. Доставчикът предлага гаранция от 2 ( две ) години на бижутата.
 2. Гаранцията на гривните с конец и златен елемент е две години само за златния елемент, тъй като конецът е консуматив. Гаранцията на конеца е шест месеца.
 3. Гаранцията важи от датата на получаване/доставяне на стоката.
 4. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата, или на интернет страницата на търговеца, на който е направена поръчката.
 5. Гаранцията е валидна, ако рекламацията за несъответстваща стока е предявена съобразно действащото законодателство.
 6. Продавачът приема само рекламации, предявени своевременно в рамките на гаранционния срок  и със задължително приложени от потребителя документи, удостоверяващи плащането на покупката, на които се основава претенцията му.
 7. Доставчикът не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
 8. Срокът за рекламация спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие, когато се извършва такова. Максималният срок за гаранционно обслужване е 30 календарни дни.
 9. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба при условията на гаранционно обслужване ( без случаите описани в точка 10 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " и всички точки на раздел  " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " ) е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране й до адреса посочен от доставчика и обратното получаване на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.
 10. В случаите, когато е установена неправилна употреба на продукта описани в раздел  " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " и точка 10 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " , клиентът заплаща разходите по привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба и последващите разходи по транспорта до него. Клиентът ще бъде надлежно информиран за цената на ремонта ( определена от утвърдена ценова листа на фирмата доставчик в зависимост от типа ремонт ) и е необходимо клиентът да се съгласи с  нея в писмен вид, на специализирана бланка на фирмата доставчик, по емайл и др. Едва тогава продуктът ще бъде ремонтиран. Същото важи и за извънгаранционните ремонти. 
 11. Всички гаранционни ремонти и корекции се извършват единствено и само от доставчика. В случай ,че такива са извършени от купувача или трето лице гаранцията не е валидна.
 12. Не се удовлетворяват рекламации за несъответствия на стоки, дължащи се на тяхното неправилно използване, съхранение и/или поддръжка, вкл. в противоречие с указание на производител, както и на несъобразяването с характеристики на материал, вложен в съответната стока. Механично повредени или неправилно съхранени и експлоатирани бижута не се ремонтират гаранционно !
 13. За всички останали въпроси се прилага действащото законодателство.


КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ

 1. Със златните и сребърни бижута, особено колиета, кухи висулки, медальони, както и висящи обеци и всички други влизащи в обхвата на този тип бижутерия, които са с или без камъни не се спи, с цел да се избегне тяхното деформиране или падане на вградените камъни.
 2. Винаги проверявайте закопчаването на златните или сребърните обеци, защото е възможно при неправилно поставяне или сваляне на обеците то да се разхлаби, което може да доведе до евентуална загуба или падане на обеците. Доставчикът не носи отговорност при евентуално претърпени щети от потребителя вследствие на неправилно поставяне или сваляне на различните типове обеци.
 3. Със златните и сребърни пръстени и халки не се спортува, както и не се стискат твърди предмети, които могат да доведат до деформация на бижуто или падане на камъни. 
 4. Падането или изпускането на някое от сребърните или златни бижута със сигурност ще го деформира и също може да доведе до падане на камък или камъни.
 5. Със златните и сребърните бижута не се използват абразивни препарати, тъй като ще увредите техния външен вид.  Не се ползват също така и препарати за почистване, които не са пригодени за тази цел или не са спазени указанията на производителя на препарата.
 6. Златните и сребърни гривни, особено твърдите такива трябва да се пазят от натиск с твърди повърхности или предмети, за да избегнете тяхната деформация или падане на камъни.
 7. Сребърните прибори и съдове се почистват единствено и само със специализирани препарати. Увредата от препарати или методи неподходящи за този тип посуда или прибори води до отпадане на гаранцията.
 8. Сребърните прибори трябва особено внимателно да се пазят от съприкосновение с по - гъсти или твърди храни, защото среброто е мек метал и е възможно приборът/те да се деформират.
 9. Гаранцията не покрива механично увредено родиево покритие или позлата на златните и сребърни бижута, например носене на пръстени един до друг, което е предпоставка за увреждане на покритието или неправилен начин на почистване на бижутата, което също може да увреди покритието. 
 10. Предявените рекламации за стоки от тази група се удовлетворяват, ако са основателни, спазени са всички изисквания и предпазване от характерни рискове, вкл. съобразно вида, качествата, технологиите и естественото износване на материалите, използвани за тяхната изработка.
 11. Гаранцията не важи, ако посоченото несъответствие е в резултат на неправилна употреба.