Общи условия

Вие сте тук

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА WWW.SOMAHA.BG

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ СОМАХА – 1 „ ООД , „ СОМАХА С „ ЕООД , , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „ www.somaha.bg ”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

I

1. Наименование на Доставчика: “ СОМАХА – 1 „ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „ Хан Тервел „ 2

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. „ Отец Паисий „ 2

4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив , Email: mary.feschian@somaha.net, тел: +359 892023863

5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 115535846

6. Номер на удостоверение за администратор на лични данни : № 238921

II

1. Наименование на Доставчика: “ СОМАХА С „ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „ Богомил „ 40

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, ул. „ Отец Паисий „ 2

4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив , Email: sales@somaha.net, тел: +359 896799161

5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 200675793

6. Номер на удостоверение за администратор на лични данни : № 433618

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА САЙТА WWW.SOMAHA.BG

Потребителят/клиента декларира, че съгласявайки се и приемайки общите услови на сайта  е информиран, съгласен и предоставя доброволно на ТърговецаІ/Доставчика ( изрично посочените юридически лица в общите условия на страницата www.somaha.bg ) обработването на лични данни ( три имена, дата на раждане, ел. поща, телефон, адрес, банкова информация, парола) съгласно ЗЗЛД и GDPR, за целите на сключване , обслужване и изпълнение на задължения по  договори за покупко-продажба на бижута, стоките и услугите предлагани на www.somaha.bg , както и в определени случаи, за да отговорим на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първонъчалното влизане до напускане на уебсайта.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.somaha.bg , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН оферти за закупуване на златна, сребърна бижутерия, стоманена бижутерия и други, които се доставя от фирмата чрез куриер, директно до клиента на посочения от него адрес или офис.
 2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 3. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса www.somaha.bg, ;
 5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 6. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 9. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 10. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.​

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ

 1. Офертите за покупка на златна, сребърна и стоманена бижутерия съдържат основната информация за предлаганото изделие, тегло му и размера като указват и цената му. Офертите са придружени със снимков материал като е възможно разминаване на цветовете в зависимост от калибрирането на цветовете на различните типове монитори.
 2. Указаната в сайта цена се отнася за конкретното изделие и в случай,на разлики по тегло, вид и др. от посоченото в сайта, цената му ще бъде различна.
 3. Указаната цена на отделната стока е за един брой и е крайна без включена в тази стойност цена на доставката.
 4. Продуктите маркирани с флаг " С удължена доставка " се доставят за по - дълъг период от време ( от четири до двадесет и четири седмици ),който е различен за всяко изделие и зависи от това дали бижутата ще бъдат тепърва произведени или подлежат на допълнителна логистика.
 5. Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.
 6. При поръчката клиентът задължително посочва две имена, точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента с цел да се уточнят допълнителни детайли касаещи доставката на изрбрания артикул.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 1. Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването) с куриерските фирми ЕКОНТ ЕКСПРЕС и СПИДИ. КУРИЕРСКАТА УСЛУГА Е ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. ДОСТАВКИ СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
 2. Индивидуалните клиентски поръчки, или такива които не са налични и би следвало тепърва да се произведат или доставят ( брачна халки, колиета с имена и др. такива ) се предават в срок от три до четири седмици, а някои от тях могат да имат по - дълъг период на логистика.
 3. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката.
 4. Поръчки получени до 13.00 на съответния ден се обработват за деня, освен ако не са индивидуални изделия или наличноста е изчерпана. Поръчки след 13.00 се обработват за следващия ден.
 5. Цената на доставката може да калкулирате посредством представените по – долу калкулатори за доставка
  1. Линк към тарифен калкулатор на Спиди.

  2. Линк към тарифен калкулатор Еконт.

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Клиент, поръчал стока чрез електронния магазин www.somaha.bg и получил същата по пощата или с куриер, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в следните случаи :
 • При транспортирането стоката е повредена / това трябва да стане още при получаване от транспротната фирма с протокол  от тях/
 • Доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента ;
 • рекламации по гореизброените случаи се извършват в момента на доставката при преглед на стоката.
 1. В случаите, предвидени в чл.55, ал. 1 от ЗЗП, купувачът може да упражни правото си в 14-дневен срок, да се откаже от поръчаната стока без да посочва причини довели до това решение като удостовери, че стоката не е използвана и не е нарушена оригиналната и опаковка. Връщането на стоките по тази точка е за сметка на купувача! - изтегли формуляр за рекламация
 2. Извън изброените случаи, клиентът има право да откаже да получи стоката след преглед като заплати извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 3. При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните (ако има такива), теглото на изделието и цената му.
 4. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на поръчания от него продукт, например ( пръстен, гривна, колие и др. ).​

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 1. Доставчикът предлага гаранция от 2 ( две ) години на бижутата.
 2. Гаранцията на гривните с конец и златен елемент е две години само за златния елемент, тъй като конецът е консуматив. Гаранцията на конеца е шест месеца.
 3. Гаранцията важи от датата на получаване/доставяне на стоката.
 4. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата, или на интернет страницата на търговеца, на който е направена поръчката.
 5. Гаранцията е валидна, ако рекламацията за несъответстваща стока е предявена съобразно действащото законодателство.
 6. Продавачът приема само рекламации, предявени своевременно в рамките на гаранционния срок  и със задължително приложени от потребителя документи, удостоверяващи плащането на покупката, на които се основава претенцията му.
 7. Доставчикът не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.
 8. Срокът за рекламация спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие, когато се извършва такова. Максималният срок за гаранционно обслужване е 30 календарни дни.
 9. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба при условията на гаранционно обслужване ( без случаите описани в точка 10 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " и всички точки на раздел  " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " ) е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране й до адреса посочен от доставчика и обратното получаване на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й.
 10. В случаите, когато е установена неправилна употреба на продукта описани в раздел  " КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ " и точка 10 на раздел " ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ " , клиентът заплаща разходите по привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба и последващите разходи по транспорта до него. Клиентът ще бъде надлежно информиран за цената на ремонта ( определена от утвърдена ценова листа на фирмата доставчик в зависимост от типа ремонт ) и е необходимо клиентът да се съгласи с  нея в писмен вид, на специализирана бланка на фирмата доставчик, по емайл и др. Едва тогава продуктът ще бъде ремонтиран. Същото важи и за извънгаранционните ремонти. 
 11. Всички гаранционни ремонти и корекции се извършват единствено и само от доставчика. В случай ,че такива са извършени от купувача или трето лице гаранцията не е валидна.
 12. Не се удовлетворяват рекламации за несъответствия на стоки, дължащи се на тяхното неправилно използване, съхранение и/или поддръжка, вкл. в противоречие с указание на производител, както и на несъобразяването с характеристики на материал, вложен в съответната стока. Механично повредени или неправилно съхранени и експлоатирани бижута не се ремонтират гаранционно !​
 13. За всички останали въпроси се прилага действащото законодателство.

КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПОДДРЪЖКА НА СТОКИТЕ

 1. Със златните и сребърни бижута, особено колиета, кухи висулки, медальони, както и висящи обеци и всички други влизащи в обхвата на този тип бижутерия, които са с или без камъни не се спи, с цел да се избегне тяхното деформиране или падане на вградените камъни.
 2. Винаги проверявайте закопчаването на златните или сребърните обеци, защото е възможно при неправилно поставяне или сваляне на обеците то да се разхлаби, което може да доведе до евентуална загуба или падане на обеците. Доставчикът не носи отговорност при евентуално претърпени щети от потребителя вследствие на неправилно поставяне или сваляне на различните типове обеци.
 3. Със златните и сребърни пръстени и халки не се спортува, както и не се стискат твърди предмети, които могат да доведат до деформация на бижуто или падане на камъни. 
 4. Падането или изпускането на някое от сребърните или златни бижута със сигурност ще го деформира и също може да доведе до падане на камък или камъни.
 5. Със златните и сребърните бижута не се използват абразивни препарати, тъй като ще увредите техния външен вид.  Не се ползват също така и препарати за почистване, които не са пригодени за тази цел или не са спазени указанията на производителя на препарата.
 6. Златните и сребърни гривни, особено твърдите такива трябва да се пазят от натиск с твърди повърхности или предмети, за да избегнете тяхната деформация или падане на камъни.
 7. Сребърните прибори и съдове се почистват единствено и само със специализирани препарати. Увредата от препарати или методи неподходящи за този тип посуда или прибори води до отпадане на гаранцията.
 8. Сребърните прибори трябва особено внимателно да се пазят от съприкосновение с по - гъсти или твърди храни, защото среброто е мек метал и е възможно приборът/те да се деформират.
 9. Гаранцията не покрива механично увредено родиево покритие или позлата на златните и сребърни бижута, например носене на пръстени един до друг, което е предпоставка за увреждане на покритието или неправилен начин на почистване на бижутата, което също може да увреди покритието. 
 10. Предявените рекламации за стоки от тази група се удовлетворяват, ако са основателни, спазени са всички изисквания и предпазване от характерни рискове, вкл. съобразно вида, качествата, технологиите и естественото износване на материалите, използвани за тяхната изработка.
 11. Гаранцията не важи, ако посоченото несъответствие е в резултат на неправилна употреба.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на www.somaha.bg
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява доставичка  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.somaha.bg плюс допълнителните разходи за куриерската услуга.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на доставчика  се задължава при ползване на услугите:
  •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от доставчика услуги;
  •    да уведомява незабавно доставчика  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  •    да не извършва злоумишлени действия;
  •    да обезщети доставчика  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
  •    Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и е за сметка на потребителя и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
 6. Потребителя/клиента декларира, че е информиран, съгласен е и предоставя доброволно на ТърговецаІ/Доставчика ( изрично посочените юридически лица в общите условия на страницата www.somaha.bg ) обработването на лични данни съгласно ЗЗЛД, като обработването е необходимо за изпълнение на задълженията му  по договор, по който е страна .

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 1. ДОСТАВИЧКЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ДОСТАВИЧКЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  
 3. ДОСТАВИЧКЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДОСТАВИЧКА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ДОСТАВИЧКА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.somaha.bg
 4. ДОСТАВИЧКЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ДОСТАВИЧКЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
 6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДОСТАВИЧКА , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@somaha.net. ДОСТАВИЧКА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ДОСТАВИЧКА   ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 7. ДОСТАВИЧКЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДОСТАВИЧКА   
 8. ДОСТАВИЧКЪТ   има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ИЗМЕНЕНИЯ

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ДОСТАВИЧКА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ДОСТАВИЧКА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ДОСТАВИЧКА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3.  Интернет магазина  www.somaha.bg е собственост на ДОСТАВЧИКА.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ДОСТАВЧИКА, съобразно българското законодателстo.​